قبلی
بعدی

پژواک صنعت

اولین تولید کننده اسکرین فیلتر های خودشوینده در ایران

پژواک صنعت با نام تجاری صافی فیلتر (sfi filter) اولین تولید کننده اسکرین فیلترهای خودشوینده در ایران که با استعانت از خداوند متعال و دارا بودن نیروهای متخصص ایرانی توانسته بصورت بخش خصوصی در قالب سهامی خاص فعالیت خود را شروع کند و طی چند سال به تولید انواع فیلتراسیون خود‌شوینده دست پیدا کند که به لحاظ نیاز بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار، در مرحله اول به این صنعت ورود کرده و با افتخار در تولید بهترین فیلتر های مورد نیاز بخش کشاورزی، توانسته‌ایم با هزینه ای بسیار متعارف و کیفیت بسیار بالا کمک حال کشاورزان و صنعتکاران در این بخش بوده باشیم؛ با عنایت به اینکه در سالیان قبل اینگونه فیلتر ها عموماً از کشور های دیگر تامین میشده و …

پروژه های انجام شده

پژواک صنعت فرهان با نام تجاری صافی فیلتر (sfi filter) اولین تولید کننده اسکرین فیلتر های خودشوینده در ایران که با استعانت از خداوند متعال و دارا بودن نیروهای متخصص ایرانی توانسته بصورت بخش خصوصی در قالب سهامی خاص فعالیت خود را شروع کند و طی چند سال به انواع تولید فیلتراسیون خود‌شوینده دست پیدا کند که به لحاظ نیاز بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار، در مرحله اول به این صنعت ورود کرده و با افتخار در تولید بهترین فیلتر های مورد نیاز بخش کشاورزی، توانسته‌ایم با هزینه ای بسیار متعارف و کیفیت بسیار بالا کمک حال کشاورزان و صنعتکاران در این بخش بوده باشیم…

بلاگ

سبد خرید