۸- ۰۵۱۳۸۹۱۸۹۵۷ ۰۹۰۱۴۴۲۲۰۰۸

آدرس ما :

خراسان رضوی، مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 12، پلاک 48، طبقه 2، شرکت پژواک صنعت فرهان

تلفن تماس :

05136033304 - 09155182028
sfi.ir.co@gmail.com

ساعات کاری :

شنبه تا پنجشنبه       ۰9.۰۰ - 17.۰۰
    

با شرکت پژواک صنعت فرهان

در ارتباطباشید

 

ارسال پیام





    زنبیل خرید