معرفی اسکرین فیلترهای خود شوینده Sfi

معرفی اسکرین فیلترهای خود شوینده Sfi

اسکرین فیلترهای خود شوینده Sfi یک راه حل آسان برای فیلتراسیون های آبهای شهری، کشاورزی و صنعتی با یک مکانیسم قابل اعتماد و ساختاری ساده در فرایند فیلتراسیون می باشند. این فیلتر خودشوینده در فشارهای مختلف کار می کند و خود را به صورت اتوماتیک و بدون هیچ دخال ...